اف بی ایرونی


تیم کین، سناتور آمریکایی با کنایه به سیاست دولت آمریکا در قبال مهاجران و جداکردن کودکان از والدین آن ها، تصاویری را در حساب توییتری خود منتشر کرد و آن ها را «هتل واقعی ترامپ» توصیف کرد.

درباره : مختلف