اف بی ایرونیعکس زیر یک خودروی تاریخی در کنار زاینده رود در سال ۱۳۱۶ شمسی نشان می‌دهد.

درباره : مختلف