اف بی ایرونیتصویری از خودروهای آمریکایی “دوج”(Dodge) در منطقه آزاد ارس.

درباره : مختلف