اف بی ایرونیاین تصاویره زیبا را عکاس حیات وحش Caron در کنیا به ثبت رسانده است.

درباره : مختلف